KOCKA Sabinov

KOCKA Sabinov

Námestie slobody, s. č. 46

Plánované otvorenie: 2020

Objekt by mal prejsť rozsiahlou rekonštrukciou na prelome rokov 2019-2020. 

Prevádzková budova je využívaná pre obchod a služby a je postavená v radovej zástavbe. Budova má dve nadzemné podlažia a jedno čiastočné podkrovie. Napojená je na verejný vodovod, kanalizáciu, elektrické rozvody a rozvody zemného plynu. Na budove boli od roku 2012 realizované stavebné úpravy. V celej budove sú rozdelené ÚK s vlastnými kotlami. Radiátory sú zdvojené. Základy sú železobetónové pásy a pätky s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú zo železobetónových stĺpov. Obvodový plášť je murovaný z tehál a pórobetónových tvárnic. Priečky sú murované z tehál. Stropy sú železobetónové montované. Fasádne omietky sú brizolitové zo zadnej strany. Bočné strany fasády sú zakryté prístavbami. Strecha je riešená ako plochá v zadnej časti budovy. Od námestia je drevený krov sedlového tvaru. Krytina na krove je z AZC šablón, na ostatnej časti je z asfaltových pritavovaných pásov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Schodištia sú železobetónové s kamenným obkladom. Vnútorné omietky sú hladké. Podlahy sú prevažne z mramoritovej dlažby. V sociálnych zariadeniach sú vnútorné keramické obklady. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Rozvod vody je teplej a studenej z pozinkovaného potrubia. Kanalizácia je z WC, umývadiel a pisoárov. V objekte sa nachádza nákladný výťah. Na poschodie vedie oceľové schodište s keramickým obkladom. V podkroví sú hladké vnútorné omietky, podlahy prevažne z keramickej dlažby.