Spoznajte nás bližšie

O nás

M-MARKET sa zaoberá prenájmom obchodných priestorov a správou objektov v slovenských regiónoch. V súčasnosti vlastníme viac ako 60 nehnuteľností po celom Slovensku, ktoré sú k dispozícii obchodným prevádzkam na prenájom.

Našou snahou je posunúť postupnou prestavbou naše prevádzky do vyššieho kvalitatívneho štandardu a tak ponúknuť nájomcom moderné priestory pre ich prevádzky. Týmto sa snažíme prispieť k rozvoju nákupných príležitostí v menších mestách a súbežne zvyšovať zamestnanosť v regiónoch. 

 

M-MARKET vznikla ako verejná obchodná spoločnosť a od roku 1997 pôsobí ako akciová spoločnosť. Od svojho vzniku sa zaoberá primárne obchodnou a realitnou činnosťou, ako aj developerskými projektmi a správcovskou činnosťou. M-MARKET v súčasnosti vlastní viac ako 60 nehnuteľností po celom Slovensku a 1 000 ha pozemkov, lesov a trvalých trávnatých porastov. 

Vlajkovou loďou obchodných priestorov je od roku 2012 sieť obchodných centier KOCKA. Ide o pôvodný slovenský koncept, založený na systémovej rekonštrukcii menších nákupných stredísk. Každá KOCKA má ambíciu byť centrom kompletných základných služieb pre menšie mestá. Obyvateľom miest ponúkame možnosť nákupu v moderne zrekonštruovaných objektoch s charakteristickým dizajnom v mieste ich bydliska. Významným projektom je aj spolupráca so sieťou potravín CBA Slovakia, ktorá má viac ako štvrtinu prevádzok v našich priestoroch. Spoločnosti M-MARKET sa pri svojom podnikaní snažia rešpektovať základné etické princípy, udržiavať konštruktívny dialóg a korektné vzťahy s obchodnými partnermi. Súčasne sa ako stabilná spoločnosť našim zamestnancom snažíme vytvoriť stabilné pracovné prostredie.

Neoddeliteľnou súčasťou nášho pôsobenia na Slovensku je snaha deliť sa o náš úspech aj s ľuďmi, ktorí nemali v živote šťastie a potrebujú pomoc a podporu. Preto sme v roku 2014 založili Nadáciu M-MARKET, pričom sme nadviazali na predchádzajúce sociálne aktivity, ktoré sme od roku 2011 realizovali v spolupráci s Nadáciou Centrum pre filantropiu. V grantových programoch sa snažíme pomáhať predovšetkým deťom a mládeži.

Koncom roka 2017 sa počet obchodných centier KOCKA zvýšil na číslo desať. Toto OC však nesie okrem charakteristických prvokov brandingu aj nový prívlastok mini. Centrom KOCKA mini v Prešove poukazujeme, že i na priestorovo menšej dispozícii je možné vytvoriť príjemné a moderné nákupné prostredie. Funkčnosť tohto mini konceptu sme si potvrdili už aj v Partizánskom a Lučenci. V priebehu jedenástich rokov by sa malo na Slovensku otvoriť ďalších 13 obchodných centier KOCKA mini.